Hej Katharina Ejnarsson! Var ligger Utflyttargården?

Vi finns mitt på Bjärehalvön, med utsikt över havet och Kullen i nordvästra Skåne.

Lustigt namn, varför heter gården så?

Jag misstänker att det var någon som flyttade till Amerika från gården en gång i tiden.

Hur många kycklingar har ni?

Vi har två avdelningar på gården, 300 kvadratmeter och 400 kvadratmeter. Som mest har vi cirka 6 000 kycklingar här. Det är ganska små avdelningar, för vi vill ha en bra miljö i stallen. Det gör det också lättare att se alla och höra alla djur. Man kan faktiskt höra på ljudet från kycklingarna när de mår bra och är friska.

Hur länge har ni fött upp kyckling?

Vi har producerat långsamväxande kyckling sedan år 2008, och nu för Köttkultur. Vi har valt väldigt noga vilka vi samarbetar med. Det är viktigt för oss att kunna föda upp kyckling i liten skala, med hög djuromsorg.

Hur får man så hög kvalitet, finns det något hemligt knep?

Att man har ett bra djuröga. Man måste tycka om djur och ha en känsla för dem. Det gäller att hela tiden kunna uppfatta förändringar i flocken och göra små justeringar av stallmiljön, vatten och foder. Jag brukar sätta mig ner inne hos kycklingarna, studera dem och inte minst lyssna. Jag gör hela tiden små förbättringar för att de ska ha det så bra som det bara går.

Vad är hållbarhet för dig?

Man ska använda resurserna man har på ett bra sätt, samtidigt som man tar hänsyn till miljö och djur. Till exempel kan det handla om att vi använder förnyelsebar energi och grön el, men också att vi använder alla delar av kycklingen. Ingenting ska gå till spillo. Gödseln används på åkrar som en del av kretsloppet.

Hur många timmars arbetsdag har du?

Jag arbetar heltid med att föda upp kyckling på olika gårdar här i trakten. Jag är cirka en och en halv timme på varje gård. Kycklingarna ska ha tillsyn två gånger om dagen. Sedan tillkommer så klart att alla andra arbetsuppgifter kring uppfödningen, som att köra ut gödsel, rengöra och ställa i ordning stallet innan nästa flock kycklingar kommer.

Vad är du mest stolt över när det gäller din gård och uppfödningen?

Att se hur hälsosamma och fina djuren blir. Då vet jag att de har haft det bra under min omsorg.