Hej! Var ligger Kotelko Ranch?

Vi finns i den lilla staden Two Hills på den kanadensiska prärien. Knappt två timmar öster om Edmonton.

Var kommer namnet ifrån?

Familjen som äger ranchen heter Kotelko.

Det är gott om plats på prärien. Är det en stor ranch ni har?

Ja, vi har 6 300 kor, 8 500 hektar bete och 3 500 hektar spannmålsodling. Korna går och betar präriens gräs hela sitt liv. Det vilda livet är rikligt vid sidan om boskapen. Kalvarna föds härute och går på gräset under sitt första år. Sedan flyttas ungdjuren till en annan ranch, där de är specialiserade på slutuppfödning. Där får djuren äta bland annat spannmål.

Hur länge har ni fött upp boskap på det här sättet?

Ranchen har gått i arv fyra generationer. Just nu är det fjärde och femte generationen som tar hand om den. När barnbarnen – sjätte generationen – är med är vi faktiskt tre generationer som jobbar ihop. Arbetet här är en livsstil, där vi jobbar i samklang med Mother Nature.  Målet är att ta ansvar för marken och lämna över i ännu bättre naturligt skick till nästa generation. Vi gillar att somna varje dag trötta efter arbetet utomhus och känna oss nöjda med vad vi åstadkommit. Sen vaknar man nästa morgon med samma känsla. Det är ett stort ansvar, och samtidigt både ett nöje och en förmån.

Hur får man så hög kvalitet, finns det något hemligt knep?

Det är hårt arbete och samarbete med naturen som gäller. Man måste vara närvarande ute, varje dag, och ha koll på sin gård och sina djur. Vi jobbar ständigt med att skapa förbättringar och göra allt med så stor omsorg som det bara går. I detalj handlar det om saker som att välja djur med rätt genetisk bas. Våra Angus-kor klarar de tuffa vintrarna väldigt bra. Man måste också kombinera de oändliga betena med spannmålsodling till slutuppfödningen så djuren får tillräckligt och rätt foder hela tiden. Roterande beten är en annan nyckel. Tack vare det kan marken återhämta sig naturligt, med solens och regnets hjälp. Då är den stark igen när djuren kommer tillbaka. Under vintrarna, när gräset inte växer så bra, kan vi behöva se till att djuren får lite stödfoder från ranchens åkrar.

Vad är hållbarhet för familjen Kotelko?

I grunden är det att uppskatta naturen, och göra det bästa av vad hon erbjuder. Allt hör ihop. Djuren föds ute i naturen och växer upp där. Den del av marken som är odlingsbar använder vi för spannmålsodling, som sedan används till foder i slutet av uppfödningen. Det är så man får fram köttets fina marmorerade kvalitet.

Hur många timmars arbetsdag har man på gården?

Att jobba är här en livsstil, så vi jobbar från att vi vaknar tills det är dags att gå och lägga sig.

Vad är ni mest stolta över när det gäller er ranch och uppfödningen?

Vi får göra det vi tycker bäst om i livet varje dag. Att vi dessutom har lyckats överföra denna passion mellan generationer, det är vi väldigt stolta över.