Klimatinvestering för första halvåret 2022 genomförd!

Som ett sätt att kompensera för de utsläpp som våra transporter ger upphov till har vi valt att via Zero Mission klimatinvestera i det Plan Vivo certifierade projektet ArBolivia. I förra veckan blev klimatinvesteringen för första halvåret 2022 klar. Genom att investera i projektet är vi med och bidrar till flera positiva effekter som ger både förbättrad social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

ArBolivia-projektet startades 2007, och har till syfte att återbeskoga regnskogsområden som skövlats. Detta gör man genom att samarbeta med lokala småskaliga bönder i Bolivia och etiska timmerföretag. Genom det kapital som klimatinvesteringarna tillför skapas möjligheter att utveckla mer effektiva och hållbara sätt att bedriva jordbruk. Detta innebär en vinst för miljön, men också för småbrukarna som får en ökad och kontinuerlig inkomst.

Insatserna består bland annat i att man skapar agroforestry-system där grödor som kaffe och kakao planteras ihop med träd, man utbildar småbrukarna i markanvändning och växelbruk, och man planterar inhemska arter av träd vilket bidrar till biologisk mångfald och skapar mer plats för djurliv.

Läs mer om projektet här: https://www.planvivo.org/arbolivia

Här kan du se vårat certifikat:

https://Klimatkompensation-Kottkultur-Norvida.pdf

Fler nyheter